NA_ŻARTY

Rejestracja: 2017-10-09
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę. K.P-T. Ktokolwiek jesteś dziękuję
Punkty930więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 2 070
Ostatnia gra
Tysiąc HD

Tysiąc HD

Tysiąc HD
10 godzin temu

Aktywność w grach

Tysiąc HD

Tysiąc HD

ZwycięstwaRanking
14674094,58
Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
2032767,42 mln

Prezenty

Prezentów: 41

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/q2wcFDOPJ1M
https://youtu.be/dmJ8G0bvdR8
Ulubione filmy
https://youtu.be/mh0dwDLyVXI?list=RDRCMXO9sBIcU
Co lubię
https://youtu.be/ksJdxH44-qQ?list=LL
Ko­cham Cię za to, że Cię ko­chać mu­szę,
ko­cham Cię za to, że Cię ko­chać mogę,
ko­cham Cię za to, żeś Ty mi je­dy­na
pięk­ną ko­bie­cą ob­ja­wi­ła du­szę,
że się przed tobą ko­la­no ugi­na
i myśl o to­bie każ­da nie­sie trwo­gę
i nie­po­koi się tym i pa­mię­ta,
żeś może dla mnie za czy­sta, za świę­ta... K.P-Tetmajer
https://youtu.be/KjV0OCtWuW0?list=LL
Dom i Rodzina największa wartość.


Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer


*** (Bo chciałbym Ciebie...)
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Bo chciał­bym Cie­bie wi­dzieć za­wsze pa­nią
błę­kit­nych my­śli państw i snów z krysz­ta­łu;
chciał­bym, byś ja­sno szła i tyl­ko za nią,
za tą, co wziąw­szy pa­no­wa­nie cia­łu
i naj­pięk­niej­szą du­szę bio­rąc w sie­bie,
naj­czyst­szą była na zie­mi i nie­bie.
Przez mi­strza-m wi­dział wy­ku­te jej lice:
schy­lo­ne na dół ła­god­ne źre­ni­ce
i gło­wę ci­cho ku pier­si schy­lo­ną,
ku pier­si, gdzie się świa­tło ro­dzić może,
ob­ję­tej bia­łą dzie­wi­czą za­sło­ną;
i usta czy­ste, jak kwiat na je­zio­rze,
i czo­ło nie­bu po­dob­ne, gdzie cią­giem
zło­tym ob­ło­ki suną się po­wo­li —
tak mistrz ją w pięk­na za­mknął au­ero­li
na wie­ki wie­ków... Przed owym po­są­giem
zbu­duj­my oł­tarz i w blask owio­nię­ta
bądź mi ka­płan­ką jej, Ty moja Świę­ta!...

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 44694
16 minut temu
1 godzin temu
1 godzin temu
2 godziny temu
2 godziny temu
3 godziny temu
4 godziny temu
6 godzin temu
6 godzin temu

Tablica